หมวดหมู่
ประเทศจีน เมือง ออกแบบ

ที่กำลังเติบโตวามสำคัญของน้ำในประเทศจีน

น้ำกำลังเติบโตในวันสำคัญในประเทศจีนกับน้ำใดๆเสริมด้วกมากขึ้นและมากขึ้นในข่าวและรัฐบาลประกาศเสียงตามสาย. น้ำเป็นทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีปัญหามาก่อนที่มันจะเริ่มต้นค่ำคืนที่ลืมไม่ลงสำหรับคนเศรษฐกิจการเติบโตของประเทศจีนแล้วสุขภาพของมันระชาชนในเมือง มันต้องมีการประกาศเสียงตามสายเรื่องการลงทุนใน[...]