หมวดหมู่
ประเทศจีน

น้อยคาร์บอนเมืองเป็นทางแห่งอนาคตสำหรับประเทศจีน

คนน้อยคาร์บอนเมืองนี้กลายมาเป็นคนดังหัวข้องในครั้งล่าสุดและเป็นสิ่งสำคัญอสงครามแย่งชิงยุทธศาสและสำหรับความคิดในเมืการออกแบบ การพัฒนาน้อยคาร์บอนเมืองสำคัญที่ใช้พลังงาน,เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมล้วนเป็นทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันและวางแผนคั่งของเมือง ว์-คาร์บอนเมืองซับซ้อนมากกว่าใช้พลังงานทางเลือกช่าง[...]