หมวดหมู่
ธุรกิจ

สามารถแนวนอนการสร้ารับความท้าทายของอากาศเปลี่ยนแปลง?

อยู่ล่าสุดของรายงานอากาศเปลี่ยนแปลงและแผ่นดิน IPCC ได้กล่าวว่าแผ่นดินเป็นวิทรัพยากรอยู่ใต้กำลังเติบโตมนุษย์ความดันผ่าน Agriculture,forestry เช่นเดียวอีกชนิดของดินแดนใช้ collectively บัญชีผู้ใช้สำหรับอายุ 23%ของมนุษย์เรือนกระจกแก๊ส emissions. ตามที่ IPCC งคับสำหรับอาหารความปลอดภัยแต่เราต้อง[...]

หมวดหมู่
แนวนอน

อะไรเป็นแนวนอนสถาปนิกทำอย่างไร?

แนวนอนการสร้าออกแบบสุนัขไม่มีสัญญาณกันขโมยและช่องว่าง(บางครั้งบางคยู่แต่ในห้อง)จากเล็กวนใหญ่ highways และพวกเขาเล่นเป็นบทบาทสำคัญในทุกๆเมืองอยู่ในบ้าของการตัวแยก(ช่องว่าง). แนวนอนการสร้าจะหาสูตรในเมืองข้อกำหนดมีสัญลักษณ์ประจำเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเมินว่าอย่างไรสร้าง masterplan สำหรับบริเวณธรรมชาติหรือ heritage บริเวณหรือคนใหม่เมืองออกแบบ plazas,ห้าง[...]